Otwarcie zapisów na drugą turę lekcji pokazowych

Szanowni Państwo!
Od kolejnego roku szkolnego 2021/2022 rozpoczynamy drugą turę lekcji pokazowych w ramach przedmiotów: geografia, historia oraz wiedza o społeczeństwie. Przypominamy, że lekcje są przeznaczone dla uczniów liceów ogólnokształcących i techników, a ich celem jest popularyzacja zagadnień z zakresu geografii politycznej oraz prezentacja nowoczesnych narzędzi, które mogą zostać wykorzystane w przygotowaniu uczniów do matury.
Już dzisiaj zapraszamy do zapisów! Nauczyciele zgłaszający swoją klasę do wzięcia udziału w wydarzeniu mogą wybrać jeden z ośmiu proponowanych tematów, opartych na scenariuszach opublikowanych na stronie internetowej projektu:
1. Położenie Polski – spojrzenie geograficzno-historyczne
2. Polska w organizacjach międzynarodowych
3. Polska i Polacy w świecie
4. Preferencje wyborcze Polaków
5. Wpływ człowieka na środowisko przyrodnicze Polski i Europy
6. Mniejszości narodowe i etniczne oraz grupy regionalne w Polsce
7. Jak zmierzyć poziom rozwoju? Polska na tle Europy
8. Podział administracyjny Polski
Scenariusze znajdą Państwo na naszej stronie internetowej, w zakładce materiały edukacyjne : https://atlas2022.uw.edu.pl/materialy…/scenariusze-lekcji/
Powyższe tematy przeznaczone są do realizacji w trakcie dwóch godzin lekcyjnych (2 x 45 minut). Forma lekcji (zdalna lub stacjonarna) zostanie ustalona z nauczycielami dopiero we wrześniu 2021.
Zgłoszenia prosimy wysyłać drogą mailową na adres edukacja.atlas2022@uw.edu.pl, w tytule wiadomości umieszczając hasło: Lekcje pokazowe.
Zapraszamy!

Powiązane zdjęcia: