MAPA TYGODNIA: Eurobarometr: Co dla Ciebie osobiście znaczy Unia Europejska?

 
Eurobarometr jest instrumentem ankietowym używanym przez instytucje i agencje Unii Europejskiej do regularnego monitorowania stanu opinii publicznej w Europie. Projekt ten został zapoczątkowany w 1974 r. i od tego czasu, w jego ramach, zbierane są informacje związane ze Wspólnotą i jej państwami członkowskim, a także opinie mieszkańców Unii na tematy polityczne i społeczne.
W marcu 2019 r. na zlecenie Komisji Europejskiej przeprowadzono badanie, w którym zapytano obywateli państw członkowskich o ich stosunek do Unii Europejskiej. Jedno z pytań uwzględnionych w ankiecie brzmiało „Co dla Ciebie osobiście znaczy Unia Europejska?”. Respondenci mogli wskazać dowolnie dużo spośród 14 opcji odpowiedzi. W 27 z 28 państw Unii (badanie przeprowadzono przed Brexitem) najczęściej pojawiającą się odpowiedzią było „swoboda podróżowania, studiowania i pracowania gdziekolwiek w UE”. Wyjątek stanowią mieszkańcy Austrii, dla który Unia Europejska w pierwszej kolejności oznaczała „Euro” czyli wspólną walutę (takiej odpowiedzi udzieliło 57% ankietowanych). Oczywiście, nawet w przypadku dominującej odpowiedzi dotyczącej otwartości granic widać zróżnicowanie pomiędzy państwami. Najwięcej osób wskazało ją w Szwecji (79%), Estonii (76%), na Litwie (74%), w Holandii (73%) i Finlandii (70%), a stosunkowo najmniej we Włoszech (38%), w Wielkiej Brytanii (42%), na Węgrzech (45%) oraz w Belgii, Czechach i Hiszpanii (po 49%). W Polsce natomiast swobodę podróżowania, studiowania i pracowania gdziekolwiek w UE wskazało 54% respondentów.
 
 
 

Powiązane zdjęcia: