MAPA TYGODNIA: Polacy w Wielkiej Brytanii

 
Dziś prezentujemy mapę rozmieszczenia polskiej mniejszości w Wielkiej Brytanii.
 
Migracje z ziem polskich na Wyspy Brytyjskie to zjawisko głęboko zakorzenione w historii. Już w XVI wieku Jan Łaski, polski duchowny i dyplomata na dworze Zygmunta I Starego, organizował w Anglii zbory ewangelickie. Polonię na Wyspach budowały strumienie uchodźców w okresie zaborów, a także emigranci polityczni po 1939 r. Na ten poczet wybitnych Polaków składają się takie postaci jak podróżnik, geolog i geograf Paweł Edmund Strzelecki, pisarz Józef Korzeniowski (znany także jako Joseph Conrad), generał Józef Haller, poetka Maria Pawlikowska-Jasnorzewska czy noblista Józef Rotblat. Od 1940 r. w Londynie rezydował także rząd RP na uchodźctwie, który funkcjonował tam do 1990 r. Wkład Polaków w rozwój, a także kulturę najpierw Anglii i Szkocji, a następnie Wielkiej Brytanii, był niebagatelny i do dziś, za sprawą współczesnych migracji, Polonia stanowi ważny składnik wielokulturowego społeczeństwa Zjednoczonego Królestwa. Dzieje się tak nie tylko za sprawą wybitnych postaci świata polityki czy sztuki, ale także, a może przede wszystkim, dzięki setkom tysięcy pracowników zasilających brytyjski rynek pracy we wszystkich jego sektorach.
 
Współcześnie, głównymi ośrodkami koncentracji Polonii w Wielkiej Brytanii są Londyn oraz inne duże miasta, takie jak Edynburg, Birmingham, Liverpool, Manchester czy Belfast. Prezentowana obok mapa została opracowana z wykorzystaniem metody kartogramu. Przedstawiono na niej odsetek Polonii względem całej populacji danej jednostki administracyjnej, z wyszczególnieniem obszaru Wielkiego Londynu (ang. Greater London), w którym Polacy wg spisu z 2011 stanowili drugą mniejszość po Indusach, wyprzedzając Irlandczyków, Nigeryjczyków i Pakistańczyków zajmujących kolejne miejsca. Taki stan rzeczy to oczywisty efekt 2004 r. i przystąpienia Polski do Unii Europejskiej (której członkiem Wielka Brytania była tylko do niedawna…). Wysokie wówczas bezrobocie i relatywnie niższe płace w Polsce oraz zniesienie niemal wszystkich barier administracyjnych w podejmowaniu pracy na terenie całej UE, skłoniły setki tysięcy Polaków do osiedlenia się na Wyspach. Pozytywne i negatywne skutki tego zjawiska odczuwamy do dzisiaj.
 
Czy potraficie wskazać zalety i wady masowych migracji Polaków do UK po 2004 r.? Może znacie innych wybitnych Polaków, którzy osiedlili się na północ od Kanału La Manche? A może macie jakieś osobiste doświadczenia związane z Polonią w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej?
 
_______
Wszystkie nasze mapy są dostępne w pełnej rozdzielczości na naszej stronie internetowej: https://atlas2022.uw.edu.pl/materialy-edukacyjne/mapy/

Powiązane zdjęcia: