MAPA TYGODNIA: Tłumaczenia polskiej literatury sfinansowane w latach 2015–2021 w ramach Programu Translatorskiego ©Poland Instytutu Książki

W których krajach czyta się najwięcej, a w których najmniej dzieł polskich autorów? Książki czyjego pióra mają w ostatnich latach największe “powodzenie” za granicą?
 
Przekłady literatury polskiej na inne języki bez wątpienia przyczyniają się do budowania wizerunku Polski na świecie. Możemy nawet powiedzieć, że książka staje się tutaj oknem, przez które czytelnik z bliższego lub dalszego nam kraju spogląda na Polaków i czytając, kształtuje swoją wyobraźnię wokół różnych komponentów polskiej kultury.
 
Program Translatorski ©POLAND Instytutu Książki, mający na celu promocję polskiej literatury za granicą, w latach 2015-2021 objął dofinansowaniem prawie 1300 publikacji pozycji książkowych (najwięcej, bo niemal 300, w roku 2018) w zakresie literatury pięknej, szeroko pojętej humanistyki, literatury dziecięcej i młodzieżowej, a także komiksu. Do krajów, w których oferta tłumaczeń polskich utworów jest w świetle tych danych najwyższa, zaliczamy Ukrainę (która wyraźnie dominuje – to aż 122 pozycje przetłumaczone na język ukraiński, w tym zarówno klasyczne dzieła
autorstwa Henryka Sienkiewicza, Stanisława Lema, Witolda Gombrowicza itd., jak i pozycje zupełnie współczesne – pióra Szczepana Twardocha, Jacka Dehnela czy Andrzeja Stasiuka). Na kolejnych miejscach plasują się Hiszpania (89 dzieł przetłumaczonych na język hiszpański) i Czechy (88), nieco dalej zaś Niemcy, Rosja, Serbia, Francja, Włochy i Węgry (średnio po ok. 50 pozycji wydanych w latach 2015-2021). Dość blado wypadają na tym tle Stany Zjednoczone czy też Argentyna i Brazylia.
 
Biorąc natomiast pod lupę samą tylko mapę Europy, łatwo możemy zauważyć, gdzie słupki pokazujące liczbę wydanych tłumaczeń z języka polskiego na obcy są zdecydowanie najniższe. To między innymi Finlandia, Czarnogóra, Islandia czy Norwegia. Oczywiście, w każdym przypadku trzeba mieć na uwadze liczbę mieszkańców danego kraju, która bezpośrednio przekłada się na liczbę potencjalnych odbiorców literatury – po uwzględnieniu tego czynnika na przykład Islandia (366 425 mieszkańców w oparciu o dane z 2020 roku) nie wypada już tak źle.
 
Tymczasem – ponieważ dane tego typu nie zostały umieszczone na mapie – być może ciekawi jesteście, książki którego polskiego autora/polskiej autorki były najczęściej tłumaczone w ramach programu translatorskiego Instytutu Książki we wspomnianym okresie? Zanim odpowiemy, spróbujcie zgadnąć sami!
 
_______
Wszystkie nasze mapy są dostępne w pełnej rozdzielczości na naszej stronie internetowej: https://atlas2022.uw.edu.pl/materialy-edukacyjne/mapy/

Powiązane zdjęcia: