MAPA TYGODNIA: Uczestnicy Międzynarodowych Konkursów Pianistycznych im. Fryderyka Chopina

Aby zapoznać się bliżej z tematyką naszej dzisiejszej mapy, musimy przenieść się w czasie do międzywojnia. Dokładnie 23 stycznia 1927 roku z inicjatywy Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego rozpoczęła się pierwsza, inauguracyjna edycja Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. W konkursie tym, odbywającym się pod patronatem prezydenta RP Ignacego Mościckiego, wzięło udział 26 pianistów z 8 krajów (nie tylko z Polski, ale i z ZSRR, Austrii, Belgii, Holandii, Łotwy, Szwajcarii oraz Węgier). W kolejnych dwóch przedwojennych edycjach grono uczestników różnych narodowości stopniowo poszerzało się (18 krajów w 1932 i 21 w 1937), aby zawęzić się w pierwszym powojennym konkursie w 1949 roku (14 krajów, przy czym nagrody zdobyli wyłącznie pianiści z Polski i ZSRR). Od 1955 roku umiędzynarodowienie konkursu powoli zwiększało się; rosła też ranga konkursu, który został jednym z członków-założycieli prestiżowej Światowej Federacji Międzynarodowych Konkursów Muzycznych. Najwięcej, bo aż 37 krajów, reprezentowali uczestnicy X Konkursu Chopinowskiego, który odbył się w 1980 roku.

Opisywane wydarzenie jest więc jednym z najbardziej znanych i prestiżowych, a także – co potwierdza przytoczona na wstępie historia – najstarszych konkursów muzycznych na świecie. Nie licząc dwunastoletniej przerwy (1937-1949) spowodowanej II wojną światową i aktualnego przesunięcia związanego z pandemią Covid-19 (2015-2021), pianiści z całego świata spotykają się w Warszawie równo co pięć lat. Co ciekawe, od kilku dekad miesiącem, w którym organizowany jest konkurs, jest październik – miesiąc szczególny, bo upamiętniający daty śmierci (17.10) i pogrzebu (30.10) Fryderyka Chopina. Fenomen ten to bez wątpienia jeden z najlepszych przykładów polskiego “soft power”. To innymi słowy “miękka” siła narodu lub kraju – w tym konkretnym przypadku stanowiąca pochodną atrakcyjności elementu rodzimej kultury, jaką jest dziedzictwo muzyczne Fryderyka Chopina, i jego wpływu na globalną kulturę. To właśnie dlatego, począwszy od 1975 roku, 1 października obchodzony jest Międzynarodowy (Światowy) Dzień Muzyki.

Kto z Was śledzi zmagania pianistów w ramach tegorocznego konkursu? Jakie inne przykłady polskiego soft power z zakresu kultury uważacie za najważniejsze?

#KonkursChopinowski #chopincompetition #chopin
_______
Wszystkie nasze mapy są dostępne w pełnej rozdzielczości na naszej stronie internetowej: https://atlas2022.uw.edu.pl/materialy-edukacyjne/mapy/

Powiązane zdjęcia: