MAPA TYGODNIA: zagraniczne nazwy geograficzne w Polsce, cz. 2

 
We wcześniejszym wpisie zamieszczona została mapa z lokalizacją 798 obiektów geograficznych nazwanych identycznie, jak 141 obiektów zagranicznych. Interesujące jest też, jakie tego typu nazwy są najczęściej spotykane w Polsce. Nazwy 23 obiektów pojawiają się ponad dziesięciokrotnie, a na mapie pokazane zostało rozmieszczenie sześciu najliczniejszych.
 
Najwięcej, bo 81, jest w Polsce nazw „Korea” – 55 to nazwy miejscowości i ich części, a 26 to nazwy obiektów fizjograficznych. Nazwy te nadane zostały w połowie XX w. i motywowane są wojną koreańską.
 
Kolejna jest nazwa „Ameryka” występująca 53 razy. Część z tych nazw związanych jest z migracją do Stanów Zjednoczonych, zaś część miała oddawać atrakcyjne (bogate) miejsce lub wręcz przeciwnie, prześmiewczo, miejsce ubogie.
 
Trzecią nazwą jest „Sachalin” pojawiający się 43 razy. Występowanie tej nazwy ogranicza się niemal wyłącznie do dawnego zaboru rosyjskiego a nazwy te związane są z zesłaniami.
 
Podobną frekwencję ma kolejna nazwa – „Syberia”, występująca w Polsce 39 razy. Poza powiązaniem z zesłaniami na Syberię, nazwa ta nadawana była także miejscom o surowym klimacie.
 
23 nazwy „Kanada” związane są przeważnie z migracją do tego kraju, zaś 21 nazw „Jerozolima” (w różnych formach) jest motywowanych biblijnie.
 
Jakie jeszcze ciekawe motywy wykorzystania zagranicznych nazw geograficznych potraficie wymienić?

Powiązane zdjęcia: