MAPA TYGODNIA: zagraniczne nazwy geograficzne w Polsce

W pierwszym wydaniu „Geograficzno-politycznego atlasu Polski” zamieszczona została mapa polskich nazw geograficznych w świecie, pokazująca gdzie można znaleźć różne „Polski”, „Warszawy” itd. Tego typu nazewnictwo geograficzne funkcjonuje także w drugą stronę – w Polsce można znaleźć różne „Ameryki”, „Syberie”, „Koree” i wiele innych.

Tego typu nazwy określa się mianem nazw przeniesionych lub importowanych – obiektowi geograficznemu nadana została nazwa innego obiektu geograficznego. W tym przypadku chodzi o nazwy obiektów geograficznych z obszaru Polski nazwane od nazw obiektów geograficznych położonych poza Polską.

Z analizy Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych wynika, że w Polsce istnieje 798 obiektów geograficznych nazwanych identycznie, jak obiekty zagraniczne (biorąc pod uwagę tylko nazwy w mianowniku, bez popularnych form przymiotnikowych typu Niemiecka Wieś, Saska Kępa, a także bez nazw,
co prawda identycznych jak nazwy obiektów zagranicznych, jednak zdecydowanie rodzimych, jak np. Kolonia, Kosowo, Nowogród, Praga, Ukraina).

Spośród tak nazwanych obiektów 549 to miejscowości lub ich części, zaś 249 to obiekty fizjograficzne. W nazewnictwie tych obiektów wykorzystano nazwy 141 zagranicznych obiektów geograficznych (czasami w kilku wariantach jednej nazwy).

Na mapie pokazane zostało zarówno rozmieszczenie obiektów z obszaru Polski, jak i lokalizacje obiektów zagranicznych, których nazwy nadano tym polskim obiektom.

Mamy nadzieję, że te informacje ułatwią Wam podróżowanie na „inne kontynenty” . Część druga za tydzień!

Powiązane zdjęcia: