PIĄTKOWY POST PANDEMICZNY- liczba lekarzy na 10 tys. mieszkańców

Pandemia COVID-19 nie ustępuje, dlatego postanowiliśmy rozpocząć krótką serię map związanych z tematami medycznymi. Rozpoczynamy od mapy przedstawiającej liczbę lekarzy na 10 tys. mieszkańców. Ciekawi jesteśmy, czy Was zaskoczy 🙂
Zgodnie z danymi Eurostatu dla 32 państw Unii Europejskiej, EFTA i Wielkiej Brytanii, w państwach tych w 2018 r. było 1,94 mln lekarzy, co dawało średnio niemal 37 lekarzy na 10 tys. mieszkańców. Najwięcej lekarzy było w Niemczech – 357,4 tys., najmniej w
Liechtensteinie – zaledwie 151. Liczba lekarzy systematycznie rośnie – jedynie na Litwie i Łotwie odnotowano niewielki spadek liczby lekarzy w porównaniu do 2014 r. W przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców najmniej lekarzy spośród tych wszystkich państw jest w Polsce – poniżej 24, najwięcej zaś w Grecji – 61.

Powiązane zdjęcia: