PIĄTKOWY POST PANDEMICZNY: Unia Europejska – obawa zarażenia się COVID

W grudniu 2020 roku Parlament Europejski zlecił badanie ankietowe dotyczące szczepień przeciwko COVID-19 i działań z tym związanych. Zostało ono przeprowadzone na próbie ok. 25 tys. mieszkańców Unii Europejskiej liczących 16-64 lata (w 16 państwach), 16-54 lata (w 10 państwach) lub 16 i więcej lat (w 1 państwie).
Jedno z pytań badania dotyczyło obawy przed zarażeniem się w przyszłości koronawirusem COVID – 19. W skali całej Unii taką obawę wyrażały 54% mieszkańców, zarażenia nie obawiało się zaś 35% mieszkańców (11% nie miało na ten temat zdania). W podziale na państwa, najwięcej osób obawiających się, że w przyszłości zarazi się COVID-19 było na Malcie – 83%, w Portugalii – 75% i Hiszpanii – 68%, najmniej zaś w Słowenii – 30%, Czechach – 35% i Austrii – 37% (w Polsce – 52%). Natomiast osób nieobawiających się zarażenia najwięcej
było w Słowenii – 59%, Węgrzech – 53% i Austrii – 50%, najmniej zaś na Malcie – 15%, w Portugalii – 18% i we Włoszech – 26% (w Polsce – 32%).

Powiązane zdjęcia: