MAPA TYGODNIA: Ludność Ziem Zachodnich i Północnych wg pochodzenia terytorialnego w 1950 r.

Według danych z 1950 roku mieszkańcy Ziem Zachodnich i Północnych wyróżniali się wówczas pod względem struktury pochodzenia na tle ludności pozostałej części Polski. Mieszkańcy m. in. Śląska, Pomorza Zachodniego, Warmii i Mazur odnajdywali swoje pochodzenie w kilku różnego rodzaju źródłach. Jedni byli autochtonami, drudzy osobami przesiedlonymi ZSRR, w tym ze wschodnich rubieży II RP (z terenów obecnej Litwy, Białorusi i Ukrainy), kolejni osobami przybyłymi z innych państw (niż ZSRR), ostatni zaś ludnością napływową z obszaru II RP (tu bez Kresów Wschodnich). Generalnie w 1950 roku w większości powiatów Ziem Zachodnich i Północnych przeważali liczbowo osadnicy z terenów II RP, które pozostały w Polsce po 1945 roku.

Warto jednak zaznaczyć, że na obszarze Górnego Śląska i w powiatach olsztyńskim i mrągowskim, leżących leżących na Warmii i Mazurach, dominowała ludność autochtoniczna, w kilkunastu powiatach znajdujących się na Dolnym Śląsku i na Ziemi Lubuskiej większość ogółu mieszkańców stanowiła grupa przesiedleńców z terenów ZSRR, zaś w powiecie bolesławieckim (Dolny Śląsk) odnotowano przewagę liczbową grupy osób pochodzących spoza granic Polski i ZSRR.

Znacie może procesy, w efekcie których tereny Ziem Zachodnich i Północnych zasiedlone zostały przez ludność tak zróżnicowaną pod względem struktury pochodzenia?

Powiązane zdjęcia: