POLITYCZNOGEOGRAFICZNA REGIONALIZACJA WSPÓŁCZESNEJ POLSKI: megaregiony

Dziś zaczynamy kolejną serię postów, na którą złożą się mapy z politycznogeograficzną regionalizacją współczesnej Polski. Jednym z kluczowych zadań geografii jest dążenie do opracowywania podziałów przestrzeni, które będą porządkować i objaśniać otaczającą człowieka rzeczywistość. Zadanie to z powodzeniem zrealizowała w Polsce geografia fizyczna. Analogiczne wyzwanie stoi przed geografią polityczną, gdyż polska przestrzeń polityczna podlega podziałom, a jej niejednorodność jest wykorzystywana do wyjaśniania wydarzeń i procesów politycznych, np. rozkładu przestrzennego preferencji wyborczych Polaków (“widać zabory”).

Próby politycznogeograficznych regionalizacji polskiej przestrzeni politycznej były podejmowane w przeszłości np. przez Mariusza Kowalskiego i Jarosława Flisa.

Od dziś w kolejnych postach przedstawimy naszą atlasową regionalizację polskiej przestrzeni politycznej rozumianej jako współczesne państwo polskie. Wzorujemy się na regionalizacji fizycznogeograficznej Polski. Zaproponowany tu podział jest całościowy, wielostopniowy, hierarchiczny i rozłączny. Dziś jej najwyższy szczebel, czyli megaregiony.

To najważniejszy i najświeższy podział polityczny w obrębie współczesnych granic Polski, wiążący się z drugą wojną światową i przejęciem przez Polskę terytoriów stanowiących do 1939 roku część Niemiec oraz Wolne Miasto Gdańsk. W efekcie powojennych zmian terytorialnych współczesna Polska dzieli się na dwie wielkie części – terytoria stanowiące fragment II RP oraz tzw. Ziemi Północne i Zachodnie. Decyzje z 1945 roku miały nie tylko skutki polityczne, ale i osadnicze, wiążąc się z całkowitą wymianą ludności na większości nowouzyskanych terytoriów. Na określenie tych dwóch odmiennych części współczesnej Polski stworzyliśmy dwie całkowicie nowe nazwy, by odciąć się od prostych skojarzeń wywoływanych przez dotąd używane określenia.

Czy wiecie do czego nawiązują nasze nazwy megaregionów?

#regionalizacja #polska

_______
Wszystkie nasze mapy są dostępne w pełnej rozdzielczości na naszej stronie internetowej: https://atlas2022.uw.edu.pl/materialy-edukacyjne/mapy/

Powiązane zdjęcia: