Geograficzne spotkania na Krakowskim

Oficjalna strona wydarzenia: 

26.11.2020 r., godz. 10.00-11.00

Geograficzne Spotkania na Krakowskim – Geopolityka w praktyce – czy Polska jest krainą przejściową czy pomostową?  – prof. dr hab. Marcin W. Solarz

Podczas wykładu omówione zostaną geograficzne uwarunkowania położenia międzynarodowego Polski i ich wpływ na losy naszego państwa. Słuchacze zdobędą wiedzę na temat polskich koncepcji geopolitycznych i dowiedzą się, czy istnieje związek między położeniem Polski a kształtem polskiej polityki zagranicznej,  naszym poparciem dla poszczególnych państw świata czy nawet pochodzeniem słów w języku polskim. Wykład prowadzony w ramach działań w projekcie „Geograficzno-polityczny atlas Polski. Polska w świecie współczesnym: perspektywa 2022” realizowanym na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Biurem Programu Niepodległa. Celem Projektu jest przygotowanie zaktualizowanego i poszerzonego II wydania „Geograficzno-politycznego atlasu Polski”, a także budowanie świadomej i aktywnej społeczności entuzjastów geografii politycznej Polski poprzez działania edukacyjne i popularyzatorskie, przeznaczone dla młodzieży i nauczycieli.

22.01.2021 r.,  godz. 10.00-11.00

Geograficzne Spotkania na Krakowskim – Zmiany granic Polski i kształtowanie się terytorium państwa w ujęciu historycznym – dr Krzysztof Górny

Tysiącletnie istnienie Polski dowodzi, że Polska nie jest ani dziełem przypadku, ani też nie jest efemerydą. (…) Rzut oka na mapę Europy wskazuje, że Polska to wielka rzecz” – Eugeniusz Romer

Zbliżająca się 150-ta rocznica urodzin wielkiego geografa i kartografa Eugeniusza Romera jest wspaniałą okazją by przyjrzeć się zmienności granic Polski. Profesor Romer był bowiem jednym z architektów granic międzywojennej Polski. Ponad pół wieku później, w latach 1989-1993 Polska jako jedyny kraj – być może w dziejach świata – zmieniła wszystkich swoich sąsiadów nie prowadząc wojny i nie zmieniając granic. Jak więc zmieniał się przebieg granic naszego państwa w dziejach i jakie miało to skutki dla jego funkcjonowania? Jak kraj nad Wisłą wyglądał u zarania swych dziejów i jak wygląda dziś na tle sąsiadów, Europy i całego świata? Co wynika z porównania współczesnego terytorium Polski z jej kształtem terytorialnym w różnych okresach historycznych? W trakcie wykładu słuchacze poznają odpowiedzi na te i wiele innych pytań z zakresu geografii politycznej i historycznej Polski. Wykład prowadzony w ramach działań w projekcie „Geograficzno-polityczny atlas Polski. Polska w świecie współczesnym: perspektywa 2022” , realizowanym na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Biurem Programu Niepodległa.

Powiązane zdjęcia: