Szkolenie w województwie warmińsko-mazurskim

Zapraszamy na pierwsze w tym roku szkolnym szkolenie dla nauczycieli geografii, historii oraz wiedzy o społeczeństwie uczących w liceach ogólnokształcących lub technikach województwa warmińsko-mazurskiego! Szkolenie jest organizowane we współpracy  z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie. Jego celem jest poszerzenie wiedzy na temat geografii politycznej Polski oraz rozszerzenie zakresu jej nauczania na lekcjach geografii, historii i wiedzy o społeczeństwie, a także zaprezentowanie nowoczesnych narzędzi pracy z uczniami, które można wykorzystać zarówno w trakcie lekcji prowadzonych w klasie, jak i tych realizowanych w formie wycieczki terenowej.

Podstawowe informacje na temat szkolenia:
– forma online (Platforma Google Meet)
– termin – 4 listopada 2021 r. o godz. 17.00. 
– czas trwania 2 x 45 minut:
część I – wykład wprowadzający na temat geografii politycznej (m.in. definicja pojęcia, historia, podstawowe kierunki badawcze, dyskusje w obrębie subdyscypliny),
część II – warsztat na podstawie scenariuszy lekcji dostępnych na stronie internetowej projektu.

Zapraszamy do zapisów na stronie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie –> https://wmodn.olsztyn.pl/ocee/szkolenie-online-geograficzno-polityczny-atlas-polski-polska-w-swiecie-wspolczesnym-perspektywa-2022/

Powiązane zdjęcia: