MAPA TYGODNIA: Podróże apostolskie Jana Pawła II po świecie

W tym tygodniu kontynuujemy nasze rozważania dotyczące podróży papieża Jana Pawła II, rozszerzymy jednak znacznie naszą geograficzną perspektywę i dziś przyjrzymy się wyjazdom pozaeuropejskim. Żaden z poprzedników papieża Polaka, ani żaden z jego dotychczasowych następców, nie odwiedził tylu zakątków Ziemi, warto zatem poddać analizie kierunki jego pielgrzymek.

Już pierwsza z podróży apostolskich Jana Pawła II w 1979 roku zwiastowała „bogaty podróżniczo” pontyfikat. Papież odwiedził wtedy trzy państwa Ameryki Północnej – Dominikanę, Meksyk oraz Bahamy. W kolejnym roku po raz pierwszy stanął on na kontynencie afrykańskim rozpoczynając lata 80. XX wieku od odwiedzin rządzonego przez Mobutu Sese Seko Zairu, następnie udając się do Konga, Kenii, Ghany, Górnej Wolty (od 1984 roku Burkina Faso) oraz Wybrzeża Kości Słoniowej. Do Ameryki Południowej dotarł po raz pierwszy jeszcze w czerwcu roku 1980 udając się do Brazylii. Azję zaś odwiedził już w kolejnym roku, rozpoczynając swoją podróż po kontynencie od zdominowanego przez wyznawców islamu Pakistanu. W tym miejscu należy zaznaczyć, że Jan Paweł II za miejsca swych pielgrzymek niejednokrotnie obierał państwa, w których katolicy stanowili mniejszość, co miało z jednej strony pokrzepić serca wyznawców religii rzymskokatolickiej, z drugiej zaś szerzyć tolerancję oraz pobudzić wymianę myśli między przedstawicielami różnych religii. Oprócz wspomnianego Pakistanu wymienić można również zdominowane przez muzułmanów Maroko, Bangladesz, Czad, Senegal czy Indonezję (kraj z największą liczbą wyznawców islamu), a także w większości buddyjską Tajlandię i Sri Lankę oraz zdominowane przez wyznawców hinduizmu wielowyznaniowe Indie. Co więcej, był on również pierwszym od czasów apostolskich następcą św. Piotra, który modlił się w żydowskim domu modlitwy. W 1986 roku przekroczył on bowiem próg jednej z rzymskich synagog. W 2000 roku biskup Rzymu odwiedził także Izrael, dążąc do pogłębienia dialogu między katolikami a „starszymi braćmi w wierze”, jak często ich określał.

Jan Paweł II odbył w sumie 104 pielgrzymki zagraniczne odwiedzając 130 krajów świata, przemierzając trasę przekraczającą 1 300 000 km, co odpowiada ponad 30-krotnemu okrążeniu naszej planety wokół równika, i jednocześnie stanowi ponad trzykrotność odległości między Ziemią a Księżycem.

Ostatnią pozaeuropejską podróżą apostolską suwerena Państwa Watykańskiego była pielgrzymka do Kanady, Gwatemali i Meksyku, która odbyła się w 2002 roku.

Czy wiecie, których krajów Jan Paweł II nigdy nie odwiedził i dlaczego? Czy spotkaliście się kiedyś ze śladami obecności papieża Polaka w rzadko odwiedzanych, nawet przez turystów, miejscach?

#JanPawełII #JPII #papież
_______
Wszystkie nasze mapy są dostępne w pełnej rozdzielczości na naszej stronie internetowej: https://atlas2022.uw.edu.pl/materialy-edukacyjne/mapy/

Powiązane zdjęcia: