Kolejny wykład w ramach GSnK za nami!

8 kwietnia odbyło się kolejne z cyklu Geograficznych Spotkań na Krakowskim. Tym razem uczniowie szkół średnich z Warszawy, Krakowa i Katowic (otrzymaliśmy aż 277 zgłoszeń!), wysłuchali wykładu na temat struktury narodowo-etnicznej i wyznaniowej współczesnej Polski. Temat ten, jakże obszerny i trudny do zamknięcia w godzinie zegarowej, przybliżyli im członkowie naszego zespołu: Marta Raczyńska-Kruk i Łukasz Karpecki – z wykształcenia antropolodzy, dzięki czemu obok wiedzy z zakresu geografii politycznej pojawiło się dużo wątków etnograficznych. Spotkanie zakończyło się wymianą refleksji na temat kultury Romów, którzy reprezentują jedną z czterech ustawowo uznanych mniejszości etnicznych w Polsce, dziedzictwa żydowskiego oraz kwestii rozdźwięku między oddolnym a odgórnym definiowaniem mniejszości w kontekście Kaszubów (których język – dla przypomnienia – jest w świetle ustawy językiem regionalnym).

Powiązane zdjęcia: