BILANS DEKADY: Frekwencja w wyborach do parlamentów krajowych

Jedną z dłuższych serii mapowych w naszym atlasie budują mapy przedstawiające bilans dekady, gdzie Polska pokazana jest na tle państw UE, EFTA i Wielkiej Brytanii. Harmonogram prac nad atlasem i dostępność danych zadecydowały o tym, że daty zamykające poszczególne bilanse przypadają na lata 2019-2020. Zapraszamy Was do śledzenia w kolejne środy zestawień, które pozwolą zobaczyć, w których dziedzinach Polska odniosła sukces, a gdzie poniosła porażkę. Mamy nadzieję, że czasem zaskoczymy Was niektórymi bilansami. Skoro zatem idzie zima, zaczniemy od energii. Kolejne środowe posty bilansowe nie będą opatrywane komentarzem tekstowym – na mapach widać wszystko. Założenie konstrukcyjne map jest takie, że punktem odniesienia jest Polska.

Powiązane zdjęcia: