MAPA MIESIĄCA: Kartowanie przeszłości Polski

 
W naszym atlasie stawiamy wiele pytań o tożsamość i historię Polski i Polaków, próbując znaleźć na nie odpowiedź poprzez mapy. Na stronie 125 atlasu znajduje się jedna z nich. Szukamy nią odpowiedzi na pytania o związek między współczesną ojczyzną realną (widoczną na mapie i wyznaczoną słupami granicznymi w terenie) a ojczyzną psychiczną Polaków (obszarem, gdzie żyją bohaterowie naszej wyobraźni), o to skąd wywodzą się osoby, które miały największy wpływ na historię naszego kraju (są potrzebne historykom do opowiedzenia naszej historii) oraz które państwa i społeczeństwa wpłynęły najmocniej na dzieje Polski.
 
By stworzyć taką mapę i poszukać odpowiedzi na choćby wskazane wyżej pytania wybraliśmy książkę syntetyzującą historię Polski od czasów księcia Mieszka, napisaną przez cudzoziemca (a zatem osobę przynajmniej teoretycznie nieuwikłaną w nasze bieżące spory), „z dalekiego kraju” (niemającego istotnych sporów i konfliktów z Polską, które zawsze mogą rzutować na obiektywizm badacza) a zarazem świetnie znającego naszą historię ojczystą. Stąd oczywisty wybór padł na Normana Daviesa i jego historię Polski pt. „Serce Europy. Polska: przeszłość we współczesności” (Kraków 2018).
 
Przetworzenie kartograficzne opisowej syntezy dziejów naszego kraju wymagało przyjęcia kilku założeń – o nich w opisie do mapy, który zamieszczony jest obok niej.
 
Czy obraz graficzny i z mapy, i z wykresu zgadza się z Waszymi wyobrażeniami?

Powiązane zdjęcia: