MAPA TYGODNIA: miejscowości zawierające człon regionu w nazwie

 
W Polsce nazwy miejscowości są przeważnie jednowyrazowe – zaledwie 23% nazw składa się z dwóch lub więcej członów. Wśród wielowyrazowych nazw miejscowości znajdują się też nazwy zawierające przymiotnik utworzony od nazwy regionu geograficznego. Co ciekawe, większość z województw utworzonych w trakcie reformy administracyjnej z 1998 roku otrzymała nazwy od regionów, nie zaś od miast wojewódzkich (z trzema wyjątkami – województwa łódzkiego, lubelskiego i opolskiego, choć nazwy dwóch ostatnich można także traktować jako pochodzące od nazw regionów: Lubelszczyzny i Opolszczyzny). Należy podkreślić, że województwa, pomimo że otrzymały nazwy od regionów, w dużej części nie pokrywają się z odpowiadającymi im regionami, co jest widoczne na zamieszczonej mapie.
Łącznie 133 miejscowości ma w swojej nazwie człon pochodzący od nazwy regionu geograficznego. Najczęstszym jest przymiotnik „śląski”, który użyty jest w 44 oficjalnych nazwach miejscowości. (17 z nich znajduje się w województwie dolnośląskim, 16 w województwie śląskim, 9 w województwie opolskim, a po jednej w województwie wielkopolskim i lubuskim). Drugim pod względem frekwencji przymiotnikiem jest „pomorski” – spośród 19 nazw miejscowości z tym członem zaledwie 2 znajdują się w województwie pomorskim, pozostałe 10 znajduje się w województwie zachodniopomorskim, 4 w kujawsko-pomorskim, 2 w warmińsko-mazurskim, a 1 w wielkopolskim). Trzecim z kolei jest przymiotnik „wielkopolski” – 12 miejscowości mających w nazwie ten człon znajduje się w województwie wielkopolskim, 2 w lubuskim, a 1 w kujawsko-pomorskim. Ciekawa jest sytuacja z przymiotnikiem „podlaski” – tylko jedna miejscowość zawierająca w sobie tę nazwę znajduje się w województwie podlaskim, zaś aż 6 w województwie lubelskim i 1 w mazowieckim). Zaskakująco mało, bo tylko 3, jest miejscowości z członem „małopolski” – co ciekawe wszystkie one leżą poza obecnymi granicami województwa małopolskiego. Pojedyncze miejscowości mają także w nazwie przymiotniki „lubuski”, „mazurski”, „łódzki”, „warmiński” i „świętokrzyski”, zaś przymiotnika „podkarpacki” lub „karpacki” nie ma w swojej nazwie żadna polska miejscowość. Czy w Waszych okolicach odnajdujecie nazwy miejscowe, o których wspomnieliśmy?
 

Powiązane zdjęcia: